Hallo "surfer", welkom op de site van Naomi Weissenbach, gediplomeerd hoefsmid.

 

 

 

Paardenwelzijnscheck

 

 De paardenwelzijnscheck is een checklist van waarnemingen aan het dier en zijn omgeving. Aan de hand van deze checklist wordt een inschatting gemaakt van het welzijnsniveau van uw paard. Het resultaat roept mogelijk vragen op. Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

 

Klik op de link om te zien hoe jouw paard er voor staat!
 

https://www.paardenwelzijnscheck.nl/ 

 

 

 

 

Omdat mijn dagen al aardig gevuld zijn en ik mijn hoge service standaard en tijd voor de klant wil handhaven neem ik momenteel alleen nog klanten aan op stallen waar ik al kom. Kijk op Links om doorverwezen te worden naar een andere gediplomeerde hoefsmid in de regio.

 

 

 

Omdat ik jullie ook bij dringende gevallen wil kunnen helpen heb ik geen aparte privé en zaken telefoon, dus tussen 20.00 en 8.00, in het weekend en op feestdagen liefst geen contact als het geen noodgeval is...

 

naomi@hoefsmidnaomi.nl